Spread the love

* من نسيَ أن يذكر الله عز وجل عند أول طعامه فليقل عند تذكره: بسم الله في أوله وءاخره، أو يقول: بسم الله أوله وءاخره.